Achtergrond

 Expertise
 
Kleinschalige zorgorganisaties hebben vaak niet de mogelijkheid om een eigen AVG in dienst te hebben. Enerzijds door het tekort aan AVG’s en anderzijds doordat het zelf in dienst hebben van een AVG niet rendabel is. Een groot deel van cliënten van kleinschalige zorgorganisaties maakt daardoor geen gebruik van de expertise van een AVG.
Kleinschalige zorgorganisaties zijn goed in het bieden van zorg op maat. Door medische expertise beschikbaar te maken levert Jouw Dokter een bijdrage aan deze zorg op maat.
 
Op locatie
 
Jouw Dokter doet de consulten op locatie en spreekt dan zo veel mogelijk betrokkenen (patiënt zelf, ouders, begeleiding en als het nodig is ook de huisarts bijvoorbeeld). De  patiënt is in zijn/haar eigen omgeving en daardoor vaak beter op zijn/haar gemak. Zo kan  Jouw Dokter een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de situatie. Jouw Dokter beseft zich daarbij dat iemand meer is dan een optelsom van beperkingen.  Om een zo goed mogelijk advies te geven is het essentieel om zo veel mogelijk kanten van “het verhaal” te horen.
 
Externe blik
 
Jouw Dokter komt op regelmatige basis langs bij verschillende zorginstellingen. Bij hele kleine kan dat eens per jaar zijn en bij de wat grotere bijvoorbeeld elke 6 weken. Jouw Dokter staat daardoor op wat afstand van het dagelijkse reilen en zeilen van een organisatie en ziet veel verschillende organisaties van heel dichtbij. Hierdoor is Jouw Dokter in staat om zaken waar te nemen die mogelijk voor de organisatie zelf als normaal worden beschouwd maar wel voor verbetering in aanmerking kunnen komen. Jouw Dokter is daardoor een eigen externe blik binnen een organisatie met daarnaast ook de kennis over oplossingen die andere organisaties gevonden hebben.