Financiering

 

Wij gaan van het standpunt uit dat als wij zinvolle en goede zorg bieden waar vraag naar is de (wijze van) financiering deze zorg zal volgen.

Er is op dit moment nog geen vaste en eenduidige wijze waarop de organisaties die gebruik maken van Jouw Dokter de inbreng van een AVG financieren.

 

Jouw Dokter gaat uit van het NZA tarief H328. 

Jouw Dokter is door de belastingdienst vrijgesteld van de BTW-plicht.

Jouw Dokter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  55175910

 

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact met ons opnemen via de contact-pagina.