Werkwijze

 

Consulten

Jouw Dokter kan een aantal keer per jaar langskomen op locatie. Jouw Dokter ziet dan meerdere cliënten op dezelfde locatie. Doordat van te voren per cliënt een voorbereidingsformulier is ingevuld, is er duidelijk welke vragen er zijn. Jouw Dokter kan tijdens een consult alle betrokkenen spreken en geeft zijn/haar advies. Na het consult schrijft Jouw Dokter een brief die ouders/verzorgers kunnen meenemen of opsturen naar hun huisarts of specialist. Jouw Dokter is, nadat hij/zij advies gegeven heeft, ook telefonisch bereikbaar voor vragen en opmerkingen over dit advies.

Jouw Dokter-dokters zijn geen zzp-ers maar doen de periodieke consultdagen naast hun “normale” baan in loondienst. Jouw Dokter-dokters zijn ook niet beschikbaar voor kortdurende vervanging voor bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof.

 

Toezichthoudend Bopz-arts

Jouw Dokter geeft ook advies aan management en directie over Bopz- en BIG-zaken. Jouw Dokter kan daarnaast als “Toezichthoudend BOPZ-arts” optreden als Geneesheer-Directeur voor organisaties. De IGZ staat positief tegenover deze constructie vanwege het feit dat er meer afstand is tussen de Geneesheer-Directeur en de organisatie zelf. Er is dus een vorm van externe invloed en controle op de uitvoering van de wet Bopz binnen een instelling.