Effect

 

Door de expertise van een AVG op regelmatige basis in te zetten  kunnen lastige situaties vaak effectiever worden aangepakt. Uit ervaring weten wij dat situaties daardoor minder snel uit de hand lopen of vast lopen. 

 

Cliënten krijgen regelmatig uit veel verschillende hoeken adviezen van specialisten. Deze adviezen zijn vaak niet op elkaar afgestemd. Een AVG kan ouders/verzorgers bijstaan en adviseren in de te maken keuzes. Wij hebben gezien dat dit bij ouders/verzorgers vaak duidelijkheid en rust schept. 

 

Het kunnen consulteren van een AVG door het management kan zorgen voor een kwaliteitsverbetering in voornamelijk de BOPZ- en BIG- gerelateerde zaken. De inspectie ziet daarbij samenwerkingsafspraken met een laagdrempelig te consulterend AVG als duidelijk positief punt in haar beoordeling van een organisatie.