De WZD-funtionaris

De Eerste Kamer moet er nog over stemmen maar ik ga er vanuit dat de WZD-functionaris een feit is. Ik ben verbaasd over het feit dat mensen met een verstandelijke beperking blijkbaar in ons land niet dezelfde bescherming van hun grondrechten behoeven als mensen met psychiatrische problematiek (waar leg je de grens überhaupt). Aan de andere kant geeft dit ons artsen in de VG ruimte om meer tijd te besteden aan datgene waar we eigenlijk voor opgeleid zijn en minder tijd te moeten besteden aan een sinds 1841 wettelijk opgelegde juridische taak. Daarom: Welke Orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog zou als WZD-functionaris namens www.dewzdfunctionaris.nl deze taak op zich willen nemen per 1 januari 2020 bij in elk geval 2 grote instellingen waar ik op dit moment nog de Bopz-arts ben?