“Er moet nu toch echt wat gebeuren!”

“Er moet nu toch echt wat gebeuren” hoor ik aan de andere kant van de lijn. 

Het is vrijdagavond net na half zeven en ik sta met een onhoorbare zucht weer op van de eettafel, mijn vrouw en kinderen daar achterlatend. Ik loop naar de studeerkamer. Daar kan ik rustig praten en meteen meekijken in het dossier van de patiënte waar ik over gebeld ben.

’s Middags om vijf uur had mijn collega al gebeld om deze patiënte over te dragen. Mijn collega had die middag met alle betrokkenen, inclusief haar ouders en haarzelf, uitgebreid overleg gehad. 

Het ging niet goed met haar. Ze was in de war na een vervelende interactie met een huisgenoot een week geleden. Die huisgenoot had wat naars tegen haar gezegd waardoor akelige herinneringen uit het verleden weer naar boven waren gekomen. Besloten werd dat haar eigen woning met haar eigen bekende personeel voor haar het meest optimaal zou zijn. Therapie zou volgende week starten en ze kreeg een milde angstdemper de komende dagen.

Nu staat ze weer keihard gillend in haar eigen kamer. Ik hoor haar schreeuwen op de achtergrond. Dat had ze de afgelopen dagen vaker gedaan. Soms moest ze ook worden vastgehouden omdat ze de begeleiding wilde aanvallen of dreigde van het balkon te springen.

Ik vraag de medewerkster eerst even naar een andere rustige ruimte te gaan zodat we ongestoord kunnen praten. Als dat is gebeurd en het gegil niet meer hoorbaar is, eist de medewerkster een opname in de psychiatrie. Ik moet toch ook wel snappen dat het zo niet langer gaat?

Als ik vertel dat ik haar snap maar dat een opname de patiënte waarschijnlijk nog meer in de war zal brengen, bindt de medewerkster een beetje in. 

Ik hoor vertwijfeling in haar stem. Alsof ze, voor ze mij belde, tegen haar collega’s heeft gezegd dat ze “wel even een opname zal regelen met die dokter”. 

“Wat ze nodig heeft is een arm om haar heen van jullie en juist geen gesloten opname op een crisisafdeling bij de psychiatrie,” geef ik haar mee. “De vorige avonden is het ook gelukt om haar weer te benaderen en vanmiddag is al geconstateerd dat het elke dag weer iets beter gaat, toch?” 

Maar het verplegend personeel heeft het hele weekend nog te gaan en daar zien ze als een berg tegenop. Als ik vertel dat ik tot maandagochtend dienst heb en dat ze me mogen bellen als het niet gaat, gaat ze akkoord. 

 

“Oké, ik ga een arm om haar heen doen” sluit ze het gesprek af.  Ik ben de rest van het weekend niet meer over haar gebeld.


 

De WZD-funtionaris

De Eerste Kamer moet er nog over stemmen maar ik ga er vanuit dat de WZD-functionaris een feit is. Ik ben verbaasd over het feit dat mensen met een verstandelijke beperking blijkbaar in ons land niet dezelfde bescherming van hun grondrechten behoeven als mensen met psychiatrische problematiek (waar leg je de grens überhaupt). Aan de andere kant geeft dit ons artsen in de VG ruimte om meer tijd te besteden aan datgene waar we eigenlijk voor opgeleid zijn en minder tijd te moeten besteden aan een sinds 1841 wettelijk opgelegde juridische taak. Daarom: Welke Orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog zou als WZD-functionaris namens www.dewzdfunctionaris.nl deze taak op zich willen nemen per 1 januari 2020 bij in elk geval 2 grote instellingen waar ik op dit moment nog de Bopz-arts ben?


Af-Vinkende Geneeskundige

“Het zorgplan staat klaar om afgevinkt te worden” stond er dan in een automatisch gegenereerd mailtje. Daaronder de naam van diegene waarover het ging. Per week kreeg ik 3 tot 4 van dergelijke mailtjes. Ik verzamelde ze en gemiddeld eens per 2 weken ging ik aan de slag. Een maand eerder had ik al het medische deel van het zorgplan van een update voorzien aan de hand van de gegevens uit mijn medisch dossier. Nu moest ik dit doen. 


1.Inloggen in het programma 

2.Klikken op “cliënten”

3.Naam invoeren in zoekbalk

4.Klikken op “zorgplan”

5.Laatste zorgplan uit lijst aanklikken

6.Klikken op “Voortgang”

7.Vakje bij arts aanvinken

8.Mijn naam invullen en functie in het tekstvak

9.Huidige datum selecteren 

10.Op enter drukken om op te slaanEn dit dan vanaf punt twee bij elke bewoners waar ik de afgelopen een tijd een “Afvink-mail” over had gekregen.Ik heb dit heel braaf een aantal maanden gedaan totdat ik mij ging afvragen waarom ik dit eigenlijk moest doen. Wat was de reden dat ik als arts een vinkje moest zetten? Mijn collega’s wisten dit ook niet bij navraag. Ook de gedragsdeskundige en de mijn manager kon mij geen antwoord geven. 

Toen ik het echt zat was ben ik de mailtjes gaan negeren. Dat ging even goed maar na 3-4 weken kreeg ik paniekmailtjes. Eerst van de persoonlijk begeleiders die het zorgplan niet konden uitprinten ter ondertekening zolang ik geen vinkje had gezet. Later ook van managers die vertelde dat ik mijn werk moest doen en gewoon moest afvinken. Als ik dan vroeg waarom ik dat nou precies moest doen kreeg ik nog steeds geen antwoord. 

Omdat de hele zaak nu wel erg uit de hand ging lopen besloot ik, ondanks gezonde tegenzin, toch maar weer te gaan vinken tot grote opluchting van vooral de persoonlijk begeleiders. Ik deed het alleen wel net anders. In plaats van “AVG, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten” bij mijn functie te schrijven, schreef ik nu “AVG, Af-Vinkende Geneeskundige”. Alhoewel ik hier elke keer zelf even over moest grinniken zagen de zorgmanagers er toch een stuk minder de humor van in. Ik kreeg mailtjes dat dit zo toch echt niet kon omdat de ouders nu deze afkorting zagen en dat dit echt niet professioneel over zou komen.

Uiteindelijk ben ik wel doorgegaan met mij zo noemen tijdens het afvinken. Totdat opeens de mailtje ophielden. Iemand had het afvinken van de artsen uitgezet. Ik weet nog steeds niet wie, maar ik ben diegene wel erg dankbaar.Heb je zelf ook last van Paarse Krokodillen?  Samen met Sarike de Zoete, moeder van een ernstig meervoudig gehandicapte zoon en mede-oprichtster van “Complex Care United” zie www.2cu.nu, bieden we Paarse Krokodil Stempels aan. Zie www.jdok.nl/PaarseKrokodil 


Schouder

 

Met een code log ik in op de website van de Inspectie om de melding van een vrijheidsbeperking te beoordelen en te melden. 

Deze melding gaat over afspraken in het zorgplan waarin de afspraak staat dat een jonge vrouw bij agressie vastgepakt mag worden. Ik ken haar en ik heb wel eens eerder losse meldingen gedaan als ze vastgehouden moest worden.

Dat vasthouden wordt ook wel fixeren genoemd en er zijn een paar mensen voor nodig om het bij haar voor elkaar te krijgen. 

Dit zijn nu vaste afspraken die gemaakt worden. 

De jonge vrouw in kwestie kan inderdaad soms heel erg boos worden. Ze kan dan anderen slaan en met dingen die om haar heen staan gooien. Achteraf blijkt meestal dat ze boos is geworden over iets kleins en, in onze ogen, onbenulligs. 

Ze is behoorlijk groot en kan ook best intimiderend overkomen. Bij mij in de spreekkamer is ze ook wel eens boos geworden. Gelukkig kreeg ik alleen een keiharde klap met de deur te verwerken toen ze wegliep, nadat ik een opmerking had gemaakt over haar gewicht. Die keer kwam ze na vijftien minuten weer terug om sorry te zeggen en konden we het goed uitpraten. 

Bij het doornemen van de melding zie ik dat er staat dat ze inderdaad bijna altijd achteraf spijt heeft van haar boosheid en het ook erg vervelend vindt dat ze zo boos is geworden. Ik besluit de gedragsdeskundige te mailen en de melding op dit moment nog niet goed te keuren. Ik mis namelijk haar eigen inbreng. 

Een week later komt ze op mijn spreekuur nadat ik gevraagd had of ze een afspraak bij me wilde maken samen met haar begeleidster. Ik vertel haar over de melding die ik moest doen bij de Inspectie over het vasthouden van haar als ze zo boos is. Ik vraag haar wat ze zelf zou willen dat we doen als ze zo boos wordt dat ze dingen kapot maakt of anderen pijn doet. 

Ik zie haar opkijken en nadenken. Het duurt even maar dan weet ze het; “Ik wil dat iemand me stevig bij mijn schouder vastpakt en hard STOP tegen me zegt”. De begeleidster zegt direct dat dit een prima plan is en dat ze het de volgende keer zal uitproberen. Maar als dat niet helpt dat ze dan echt weer even vastgehouden moet worden. 

Een paar weken later zie ik haar en haar begeleidster weer. Ze stralen beiden en vertellen dat het gewerkt heeft! Ze bleef nog wel even boos maar het liep niet meer zo uit de hand als eerder. De afspraak over het beetpakken van de schouder staat nu in het zorgplan. 

En omdat ze daar geen verzet tegen heeft, hoef ik gelukkig nu ook geen melding te doen bij de Inspectie.

 


 

Zwembandjes

 

Stoer loopt hij naast mij richting de vaart waar we gaan zwemmen. Het is zinderend heet en ik verheug me al op het koele water. In mijn linkerhand heb ik twee oranje zwembandjes vast en in mijn rechterhand de hand van mijn vierjarig zoontje. Over mijn schouders hangen twee handdoeken. We hebben onze zwembroeken al aan.  “Zo, even de zwembandjes omdoen hoor” zeg ik terloops tegen hem. Hij loopt stoer door en roept “Nee, ik kan zwemmen!” Ik kijk verbaasd omlaag naast mij terwijl we steeds dichter bij de vaart komen.

“Jij kunt helemaal niet zwemmen! Je bent twee weken geleden net begonnen in het pierenbadje voor je eerste diploma”.

“Ik kan zwemmen!” roept hij nog een keer hard.

Ik peins even hoe ik dit moet oplossen.

Bij de vaart aangekomen zet ik hem op mijn heup en stap samen met hem in het water. Het water is echt heerlijk. Ik sta op de zompige modderige bodem en plaats hem met gestrekte armen voor me.

“Weet je zeker dat je kunt zwemmen en geen bandjes nodig hebt?” vraag ik hem nog een keer. En nog een keer roept hij: “Ik kan zwemmen!”.

“Oké” zeg ik en ik beweeg mijn handen onder zijn oksels naar beneden. Hij maakt wat wilde bewegingen met zijn armen en gaat kopje onder. Na drie seconden doe ik mijn armen weer omhoog en komt hij proestend boven.

“Kun je zwemen?” vraag ik vriendelijk. “Nee,” zegt hij wat bedremmeld.

“Moet je bandjes om?” is mijn tweede vraag

“Ja” zegt hij.

 

Aan dit voorval dacht ik laatst terug toen ik met een jongen van negentien jaar met een lichte verstandelijke beperking, zijn ouders en zijn begeleiding in gesprek was.

De jongen vertelde uitgebreid dat hij best op zichzelf kon en ook wilde wonen. Zijn ouders en begeleiding dachten zeker te weten dat hij het niet alleen kon en eisten dat hij zich liet begeleiden. Dat wilde hij absoluut niet.

Ik heb het verhaal van de zwembandjes aan ze verteld.

 


 

Hoe de wind waait…

 

Mo is 7 jaar. Hij scharrelt door de klas als ik hem door de het raam van de deur observeer samen met zijn moeder. Zijn moeder maakt zich erg veel zorgen. 

Mo kan zo lief zijn ondanks zijn autisme. Hij knuffelt niet of zo en van veel interactie is ook geen sprake, maar hij vermaakt zichzelf wel en is erg gemakkelijk in de omgang. Hij gaat gezellig mee op uitstapjes en trekt zich niet veel aan van zijn omgeving. Hij eet goed, slaapt goed en maakt eigenlijk nergens een punt van. Hij lijkt alles wel prima te vinden zolang hij zijn touwtjes en stukjes stof heeft waar hij mee kan wapperen voor zijn gezicht. 

Alleen soms, zomaar opeens uit het niks, begint hij hard op zijn hand te bijten en hard te jammeren. Moeder en begeleiding hebben alles geprobeerd om uit te zoeken waardoor hij dat opeens doet. Begeleiding maakt zich erg veel zorgen en heeft al geopperd of hij geen galstenen zou kunnen hebben waar hij pijnaanvallen van heeft. Als hij in de buurt van een begeleider of ander kind is dan kan hij ook naar de arm van diegene die vlakbij hem is grijpen en die hard bijten. Dat is natuurlijk helemaal ongewenst en daarom wordt hij nu apart begeleid. Soms heeft hij dagen dat hij helemaal niet bijt en er niks aan de hand lijkt te zijn. Andere dagen heeft hij het een paar keer per uur. 

Omdat men echt niet weet waardoor de aanvallen komen heeft men van alles al uitgeprobeerd. Medicatie, andere begeleidingsstijlen, andere communicatievormen diverse medische onderzoeken om lichamelijke problemen uit te sluiten waaronder een MRI onder narcose en een onderzoek onder narcose bij de tandarts. Allemaal zonder aanwijzingen voor problemen die het gedrag kunnen verklaren. Omdat ik het ook niet zo goed weet, bespreken we dat een optie nog is om video-opnames te maken om nog beter te kunnen observeren of er misschien toch een aanleiding is buiten hemzelf die dit gedrag zou kunnen verklaren en die wij niet doorhebben.

Een aantal weken later hoor ik dat ze eindelijk weten waardoor Mo zo onrustig wordt. Op de video hoorden ze tijdens een “aanval” van Mo, in de verte en heel zacht, een vliegtuig overkomen. Dat was het dus! Mo werd angstig van het geluid van het vliegtuig dat de mensen om hem heen niet bewust hoorden. 

De aanvliegroute was, vanwege de windrichting, niet heel erg vaak gebruikt maar als hij gebruikt werd dan was Mo onrustig. Men houdt nu rekening met de windrichting en zet hem bij de verkeerde windrichting een koptelefoon op. 


 

Compositie 10 in kleur

 

 

Ze woont in haar eigen appartementje. Het appartementje doet een beetje raar aan realiseer ik me nu ik dit opschrijf. Het is knus maar ook een beetje kunstmatig. Alsof het een kamer is uit een folder van de Ikea. Alleen in de avond is er begeleiding voor haar. De begeleiders koken dan samen met de andere bewoners die ook allemaal in een eigen appartementje wonen in het complex. In de ochtend doet iedereen alles zelf. De begeleiding maakt zich zorgen om haar. Ze weegt te weinig en ondanks dat ze regelmatig twee keer opschept in de avond wil ze nauwelijks aankomen. Heeft ze misschien een eetstoornis? Haar gebit is erg slecht. De laatste keer dat ze bij de tandarts was had ze meer dan tien gaatjes. Daarnaast was opgevallen dat haar zelfzorg soms wat te wensen overlaat. Dan is ze wel onder de douche geweest maar heeft ze haar haren niet met shampoo gewassen.
Als ik binnenkom zie ik al dat ze erg gespannen is. Ik ga naast haar op de bank zitten.Ik vertel haar dat ik de tekening boven de tafel zo mooi vind. Ze vertelt dat ze die zelf gemaakt heeft in het atelier waar ze werkt. Het is een tekening van een panter. Ze vertelt dat ze tekeningen zoekt op de computer, uitprint en die dan met carbonpapier overtrekt en inkleurt. Een minimaal beetje minder gespannen laat ze me wat andere tekeningen zien die in een map zitten. Stuk voor stuk tekeningen die ze heeft overgetrokken en ingekleurd. Een raar mengelmoesje van verschillende tekeningen, maar allemaal met potlood ingekleurd. Als ik haar vraag of ze wel eens zelf wat verzint om te tekenen pakt ze een tekening uit de map en vertelt dat het flatgebouwen zijn en dat ze die zelf met liniaal heeft getekend. Ik zie een soort staafdiagram dat afloopt van de ene kant van het papier naar de andere kant. De lucht is egaal groen en de staven zijn elk een andere kleur. Ik had er geen flat in gezien als ze het er niet bij had gezegd. Als ze de map weg legt vallen er wat kleine papiertjes uit. Het zijn strookjes papier met ontelbare kleine streepjes van steeds een ander kleurpotlood. Het doet me denken aan een schilderij van Mondriaan maar dan in kleur. Het zijn de oefenpapiertjes waarop ze de kleuren test voordat ze gaat inkleuren verteld ze. Eigenlijk zijn dat de mooiste tekeningen denk ik bij mezelf.
Als we het over haar gewicht hebben zegt ze dat ze dat niet zo erg vindt. Ze heeft er geen last van. In de ochtend en middag heeft ze gewoon geen trek. Ze is wel vaak erg gespannen. Ook in de ochtend. Het lukt haar dan niet om rustig te gaan zitten om wat te eten. Vaak vergeet ze dan ook tanden te poetsen. Soms is ze zo gespannen dat ze zelfs misselijk wordt. Dat was ook vandaag zo, omdat ik bij haar op bezoek zou komen. Nu we met elkaar praten gaat het al wat beter vertelt ze.

 

We spreken af dat ze in de ochtend een stappenplan krijgt om uit te voeren. Punt voor punt alles wat ze in de ochtend moet doen. Die kan ze stap voor stap volgen, net als bij het natekenen. Ondanks dat ze zelfstandig overkomt denk ik dat het alleen wonen best ingewikkeld is voor haar. Daarnaast gaan we haar helpen met oefeningen en een beetje medicatie om wat minder gespannen te zijn. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat als ik haar weer zie een volgende keer….

 

Mondriaan 1915 Compositie 10 in zwart wit

Mondriaan 1915 Compositie 10 in zwart wit


 

 

 

Moeilijk instelbare suikerziekte

 

 

Er wordt op de deur geklopt. Ik ben aan de telefoon. De deur wordt opengedaan ondanks het feit dat ik niks geroepen heb. De manager van een aantal woningen waar ik de dokter van ben staat op de drempel van mijn spreekkamer. Hij kijkt mij vragend aan. Ik draai me om en kijk naar buiten. Op die manier kan ik mijn telefoongesprek afronden.

 

Als ik het gesprek heb beëindigd wend ik mij tot mijn bezoeker. Voordat ik iets kan zeggen steekt hij van wal. “Sorry dat ik zo kom binnenvallen maar ik moet je even spreken over de nieuwe bewoonster die morgen komt”. “Komt er een nieuwe bewoonster?” vraag ik hem. “Wist ik niet” mompel ik er achteraan. “Ja, op de buitenwoning. Maar nu hoorde ik dat ze slecht instelbare suikerziekte heeft, hoe gaan we dat doen? Dat is toch gevaarlijk?”

 

Hij blijft me strak aankijken. Ik antwoord “Ik heb waarlijk geen idee, ik weet namelijk helemaal niks van deze mevrouw. Hebben we al gegevens van haar vorige huisarts?” Ik begrijp van de manager dat deze dame al wat ouder is en meteen vanuit haar eigen appartement bij ons komt wonen. Ze woonde met alleen wat ambulante ondersteuning. Wat hielp was dat ze ook vlakbij haar ouders woonde in het dorp. Haar ouders hielpen haar ook met veel dingen. Nu zijn haar ouders op een leeftijd gekomen dat ze niet meer voor haar kunnen zorgen en dat maakt het onmogelijk dat ze langer op zichzelf woont.

 

Die middag bel ik haar eigen huisarts. Ze vertelt me dat ze blij is om te horen dat haar patiënt bij ons komt wonen. Ze maakte zich al langer zorgen over deze mevrouw. Vooral de suikers waren moeilijk in te stellen en ook de internist, waar ze vanwege de steeds afwijkende bloeduitslagen al een paar jaar geleden naar verwezen werd, lukte het niet om de suikers goed te krijgen.

 

De maanden na haar verhuizing hoor ik niks meer over deze mevrouw. Na drie maanden zie ik de bloeduitslagen en blijkt de HbA1c (een meting die aangeeft hoe goed de suikers zijn ingesteld op lange termijn) bijna normaal is. Niet zozeer de suikerziekte was moeilijk instelbaar blijkbaar, maar het was vooral de mevrouw zelf die niet goed kon instellen. Toch net een verschil.


 

Tweeduizend

Het is zondagmiddag en ik heb achterwacht voor de arts in opleiding. Ze belt me en we bespreken aan aantal bewoners waar vragen over waren en waarvoor ze haar hadden gebeld. Als laatste heeft ze nog een vraag over Tim: “…..en dan nog een belletje vanuit de ander locatie; de medewerkster zegt dat het niet goed gaat met Tim. Hij is zo druk en heeft ook al een bord kapot gegooid en de andere bewoners worden nu ook druk van hem Ze vraag of ze hem een Oxazepam mag geven. Ze kent hem niet zo goed, maar volgens haar is hij normaal niet zo druk…”

Ik ken Tim. Hij heeft autisme en praat niet. Hij is normaal niet zo snel uit zijn doen, dus er is mogelijk meer aan de hand.

“Heeft hij koorts of andere klachten?” vraag ik “Eet en drinkt hij wel normaal? Is er verder iets aan de hand waar hij onrustig van kan worden? Is hij binnenkort jarig of iets dergelijks? Werkt er iemand die hem kent?”

Na ongeveer een kwartiertje krijg ik de arts in opleiding weer aan de telefoon:

“Ik belde net terug en de dienst van diegene die eerst belde was afgelopen en een medewerkster die al veel langer met Tim werkte was net binnengekomen. Het bleek dat Tim onrustig was geworden omdat hij sokken aan had terwijl hij ook sandalen aan had. En dat klopt niet in zijn wereld.
Sandalen zijn altijd zonder sokken! Punt uit!
Gelukkig had de bekende medewerker het meteen gezien en zijn sokken uit laten doen. Daarna was de rust weergekeerd.”

Iemand die zijn leven lang afhankelijk is van zorg van anderen schijnt tweeduizend verschillende hulpverleners tegen te komen in zijn of haar leven. Waar dit getal vandaan komt weet ik niet maar ik denk dat het aardig in de buurt komt van de werkelijkheid…..

 


 

Zelfstandig

Tegenover mij zit Farid. Hij is nu 36 jaar. Hij zegt me te herkennen als ik vertel dat ik eerder met hem gesproken heb.
Ongeveer twee jaar geleden zat ik ook al eens tegenover hem namelijk. Dat was toen in de opvang voor dak- en thuislozen. Nu zit ik in een spreekkamer van de stadsgevangenis in Rotterdam. Farid ziet er beter en verzorgder uit dan destijds.
Twee jaar geleden had ik een gesprek met hem omdat we vermoedden dat hij moeite had zich staande te houden in de maatschappij. Hij kon niet goed rekenen en lezen en schrijven lukte ook niet zo best. Zijn verhaal was doordrenkt van gedoe.
Keer op keer in en uit de gevangenis. Drie keer had de rechter hem al veroordeeld tot een ISD-maatregel. Een mogelijkheid die de rechter heeft om iemand maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen als diegene door recidiverende criminaliteit steeds maar weer in de fout gaat. Maar elke keer als hij na twee jaar weer vrij kwam, ging het net zo hard weer mis
Als ik Farid vertel dat ik denk dat hij niet goed voor zichzelf kan zorgen wordt hij boos. Hij buigt zich over de tafel naar mij toe en kijkt mij dreigend aan.
Ik zit alleen met hem in het kamertje. De noodknop is vlak achter mij en de bewaker zou bij de deur blijven staan, maar uiteraard voel ik me niet helemaal senang op dat moment.
Farid zegt dat hij prima voor zichzelf kan zorgen. Hij gaat zelfstandig wonen wanneer hij vrij komt, weet hij te vertellen.
Ik vraag naar zijn cocaïne verslaving en hij verzekert mij dat hij prima cocaïne kan gebruiken en dat hij dat heel goed in de hand kan houden ook als hij zelfstandig gaat wonen.
Als ik Farid zeg dat ik dat zeer betwijfel en dat ik er van overtuigd ben dat als hij weer cocaïne gaat gebruiken zijn hersenen op standje “blank” gaan en dat hij daarom net als alle vorige keren weer in de problemen komt, zie ik hem denken. En ik besluit om meteen maar door te pakken.
“Farid, je maakt er al 20 jaar een puinhoop van. Twee jaar geleden zag ik je voor het eerst in de dak- en thuislozen-opvang. Toen beweerde je ook al dat je prima voor jezelf kon zorgen en wilde je geen hulp. Nu zit ik weer tegenover je. Je kunt het niet. Het spijt me, maar je kunt niet voor jezelf zorgen. Je hebt hulp nodig en begeleiding om te zorgen dat je niet steeds in de shit terecht komt.”
Farid is weer achterover gaan zitten. Ik zie hem denken.
Dan formuleert hij de meest briljante zin die ik vermoedelijk ooit gehoord heb: “Ja, maar hier in de gevangenis kan ik toch ook heel goed voor mezelf zorgen? Ik ben hier helemaal zelfstandig!”

GEVANGENISCEL

De naam is gefingeerd uiteraard